Älvdalen Vatten och Avfall AB

Org.nummer
556794-1561
Bolagsform
Aktiebolag
Juridiskt namn
Älvdalen Vatten och Avfall AB
Registrerat
2009-11-23
Momsregistrerat
Ja
F-Skatt
Ja
Arbetsgivare
Ja
Aktivt
Ja

Adress

Box 100
794 22 Orsa

E-post

Hemsida

Telefon

0253-20674

Telefon

0253-598103

Telefon

0253-598105

Mobil

070-6986034

Verksamhetsbeskrivning

Aktiebolaget har tillföremål för sin verksamhet att för Älvdalens kommuns räkning, såsom ensam ägare av bolaget, äga och förvalta Älvdalens kommuns återvinningscentraler samt vatten- och avlopps- anläggningar samt avfallsanläggningar. Bolaget ska vidare varaägare av Älvdalens kommuns aktier i utförarbolaget Nodava AB som, utöver verksamhet i Mora och Orsa kommuner, på Älvdalens Vatten och Avfalls AB:s uppdrag ombesörjer verksamheten inom VA och avfallsområdet inom Älvdalens kommun.Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets-, självkostnads- och lokaliseringsprincip på affärsmässiga grunder tillhandahålla anläggnngar för delsåtervinning av avfal, dels för produktion av allmänna vattentjänster.

År
Omsättning
Resultat
Anställda
Aktier
Kassalikviditet
Riskbuffert
Vinstmarginal
2016
50024 tkr
760 tkr
0 st
10000 st
213.6 %
0.6 %
9.3 %
2015
51495 tkr
517 tkr
0 st
10000 st
209.8 %
2.2 %
17.4 %